Groene Veste Haarlemse woongemeenschap 55+

Hoe wonen wij?
Dankzij woningcorporatie Pré Wonen is onze woongroep terecht gekomen in de per eind 2010 gerealiseerde nieuwbouw aan de Laan van Berlijn in de Europawijk. Wij hebben daar 20 driekamerappartementen voor onze leden in de sociale huur sector. Op de begane grond hebben wij een gemeenschappelijke ruimte, DE VESTE genaamd, waar alle leden elkaar kunnen ontmoeten.

Doelstelling
Van onze leden wordt actieve deelname in het groepsproces verwacht. In een van onze vergaderingen is onze doelstelling als volgt vastgesteld:
“De leden van Groene Veste willen in relatie met anderen wonen met behoud van ieders individuele contacten elders. Zij hebben wederzijds belangstelling voor elkaar en dragen een zekere verantwoordelijkheid voor elkaars welzijn. Dit uit zich in regelmatig onderling contact en waar nodig en mogelijk in onderlinge burenhulp”.

Activiteiten
De woongroep organiseert diverse activiteiten. Wekelijks is er een borreluurtje, een spelletjesmiddag, een biljartavond en een koffieochtend. Daarnaast worden er geregeld andere activiteiten georganiseerd, o.a. het samen genieten van een maaltijd.
In de zomermaanden wordt er, als het weer het toelaat, een barbecue georganiseerd. Elke bewoner heeft de mogelijkheid zijn/haar talenten of hobby’s te delen tijdens workshops, zoals kaarten maken, origami, kerststukjes en meer.

Wat belangrijk is bij het lid zijn van een woongroep, is dat je je inzet voor de groep. Het gaat erom dat je niet alleen iets komt halen, maar ook iets komt brengen. Bijvoorbeeld bij een lunch, dat je de handen uit de mouwen steekt en helpt met boodschappen doen en tafels dekken. Ook ondernemen we allerlei gezamenlijke uitstapjes. Samen dingen doen en regelen geeft ook voldoening. Kortom, met elkaar is alles mogelijk.


Op dit moment hebben we voldoende aanmeldingen.

Contactformulier

Voor vragen kun je onderstaand contactformulier gebruiken.